Post Sun May 06, 2012 10:28 pm

ChessCube - Специфични Warzone турнири по националност

Всяка страна със стая в Chesscube има своите 3 заложени дневни Warzone Tournaments .
Турнирите са сутрешни, обедни и вечерни със следните параметри :
Време : 7 am; 12.30 pm ; 7 pm - местно време
Контрола: 2 минути
Система за точки : Печеливша ( Must- Win)
Хандикап : Няма
Общо време за турнира: - сутришен- 15 минути
- обеден - 20 минути
- вечерен - 30 минути
Вход: Свободен
Награди: I-во място - 40 кюбита
II-ро - 30 кюбита
III-то - 20 кюбита
IV-to - 10 кюбита
Регистрация: IP регистрация за специфичния турнир на страната