Post Sun May 06, 2012 11:21 pm

ChessCube Standard/Round Robin Tournaments (Free)

Round Robin Турнирите са от типа- всеки играе с всеки като те са 2 вида- по 1 игра с всеки или по две игри. Когато е по 1 игра- цвета на фигурите постъпателно по някакъв определен ред се определя от системата.
Има заложени 6 турнири на 2 минути контрола без вход от този тип. Наградите са от 40 кюбита за първо място до 10 за 4-то. Рундовете за 4. Турнирите според рейт и време са дадени по следния начин:
1) Tournament Name: ChessCube U1400 Free - максимален рейт- 1399 - 8 часа утринта по ГМТ
2) Tournament Name: ChessCube U1600 Free - максимален рейт 1599 - 9 часа сутринта по ГМТ
3) Tournament Name: ChessCube U1800 Free - максимален рейт 1799 - 10 часа сутринта по ГМТ
4) Tournament Name: ChessCube U2000 Free - максимален рейт 1999 - 11 часа сутринта по ГМТ
5) Tournament Name: ChessCube Open Free - няма рейтингова рамка - 12 часа по ГМТ
6) Tournament Name: ChessCube U2300 Free - максимален рейт - 2299 - 13 часа по ГМТ
Има още два турнира от този тип с малко по-различни параметри: ( 4 рунда ; вход - свободен)
7) Tournament Name: VIP 10+1- Това е турнир за ВИП потребители
- контрола 10 секунди +1
- награди- 1-во място- 500 кюбита ; 2-ро - 300 кюбита ; 3-то - 200 кюбита
- време- 13 часа по ГМТ
8) Tournament Name: VIP 5 Minute Classic - за ВИП потребители
- контрола - 5 минути
- награди 500 ; 300; 200
- време- 19 вечерта по ГМТ
*** Допълнителна Информация: относно времето по ГМТ - /wiki/Координирано_универсално_време