Post Mon Aug 05, 2013 11:23 am

ChessCube V6.31 - Промени

1. Турнири- Свободен стил - може да прочетете за тях на следния линк- viewtopic.php?f=33&t=5537

2. Рейтингови подове:
# Променя се рейтинговия под от 200 на 300. Този под се изчислява като калкулация спрямо най- високия рейтинг постигнат от играча като се изваждат 300 точки и се гледа долната кръгла цифра. Пример- ако на даден играч най- високият рейтинг е 1941, изваждаме 300 и получаваме 1641 и в случая неговия под е 1600. Трябва да се има в предвид, че най-високият рейтинг за даден играч се установява след като вече е изиграл 20 игри с рейт.

3. Информация с по - обстойни параметри за рейтинга на играча ( само за ВИП потребители)
# На профила на всеки играч основните стандартни параметри за рейтинга си остават същите, тоест основния рейтинг си е в комбинация от всички игри изиграни на стандартен и 960 шах.
# На основния облик на профила сега ще има опция( Deep Ratings) за преглед на постигнатия рейтинг от играча при различните видове шах според времето и Шах 960 е също даден като параметри на рейтинга отделно.
# Тъй като тези допълнителни параметри като данни се събират от скоро, на някои видове рейтинг все още може да пише ,че не е установен - Not Set
*** Забележка: Трябва да се отбележи, че тъй като тези нови данни вече ще се въвеждат, ще има един доста активен К- фактор, което може да означава, че играейки различни видове шах по време, може да забележите драстична промяна в присъждането и отнемането на точки след приключване на играта.

Ето как са групирани контролите:
# Булет - 10 сек + 1; 1 мин; 1 мин +1; 2 минути
# Блиц - 2 мин +12; 3 мин; 3 мин + 2; 5 мин; 5 мин + 5; 10 минути
# Дълга игра: 15 мин ; 20 мин; 25 мин + 10; 30 мин; 60 минути