Post Mon Aug 05, 2013 11:36 am

Промени в ежедневните бонуси

# С влизането в сайта всеки ден потребителите, които имат кюбити по-малко от 75, веднага ще получават останалото количество до тази цифра. За останалите играчи, които имат повече от 75 кюбита, независимо каква е цифрата, ще получават дневен бонус от 15 кюбита.

# Забележка: В оригиналния топик са изброени няколко неща, които могат да се закупят с тези 75 кюбита, но не намерих за необходимо да го вписвам в нашата тема. И все пак ако някой се интересува, може да получи информация на следния линк - viewtopic.php?f=8&t=5530